א
אדרי אביבהבית: 6981869
אדרי איילתבית: 6981869
אזולאי איתןבית: 6983296
אזולאי ורדבית: 04-6983296
אזולאי ורדבית: 6983296
אזלה- גרנית תמיר ודניאלהבית: 6985987
איתן דוידבית: 6984520
איתן טניהבית: 6984520
אלבז אידהבית: 6982516
אלבז יוסיבית: 6982516
אלבז משהבית: 6982516
ב
ביקוב טניהבית: 6983965
בכר מיקהבית: 6981870
בכר סידיבית: 6981870
בלחסן אוקובית: 6985498
בלחסן ליעדבית: 6985498
בר אריקבית: 6981790
בר טלבית: 6981790
בר ליאורהבית: 6981790
בר עמיתבית: 04-6981871
ברזני יריןבית: 6981871
ברזני ישראלבית: 6981871
ברקוביץ מריבית: 6981788
ברקוביץ עמיבית: 6981788
ג
גבאי אביבהבית: 6984618
גלנטה מרקוסבית: 0524639037
גלעד אביבית: 6984315
גלעד שרהבית: 6984315
ד
דויטשר גלעדבית: 6985789
דויטשר יסמיןבית: 0503951651
דיין נסיהבית: 6904647
דלבה מאורבית: 6985668
ח
חדד אביבבית: 0504338848
חדד הדרבית: 04-6981871
חזיזה אליבית: 6981862
חזיזה יוסיבית: 6985789
חזיזה פליסיהבית: 6985789
חסון ירוןבית: 6870640
י
ילין עמיתבית: 6985327
יעיש גדיבית: 6985327
יעיש כלניתבית: 6983288
כ
כהן איתןבית: 6981866
כהן ברוךבית: 6981878
כהן יהודיתבית: 6981878
כהן יוסיבית: 6870546
כהן שריתבית: 6870546
כץ אבנרבית: 6981866
כץ עדיבית: 6870777
כץ צ`ביבית: 6981866
ל
לב יונהבית: 6981569
לב משהבית: 6981651
לוי לירזבית: 6981651
ל
לוי נועםבית: 6981651
לוי רוניבית: 6981874
לוי תיקיבית: 6981651
לוי תיקיבית: 6981651
ליברמן סיוןבית: 6981874
ללום אתיבית: 6981865
ללום יאירבית: 0526722387
מ
מוזס איתמרבית: 6870144
מוזס דוריסבית: 6981877
מוזס ירדנהבית: 6981943
מויאל יהושעבית: 6981877
מויאל יפיתבית: 052-8805850
מויאל קרןבית: 0545929260
מזכירות מושב שעל פקס: 04-6981113
עבודה: 046981860 046981861
מזרחי הגרבית: 6985197
מזרחי הדסבית: 6985197
מזרחי מיכלבית: 6985197
מזרחי שלמהבית: 6981674
מייל כמדב"ית איילת אדרי בית: 04-6981869
נייד: 050-5989465
מלול יהודהבית: 6982626
מלול יהלבית: 04-6982626
מלול מירי בית: 04-6982626
מלול מיריבית: 6985003
מלול שמעוןבית: 6981873
מלכה אילנהבית: 6981873
מלכה יהונתןבית: 6981873
מלכה נמרודבית: 6870778
מלכה עדיבית: 6870778
מלמן יולזרי יאנהבית: 0525778745
מלקר יועדבית: 6985881
מלקר כרמלהבית: 6985420
מלקר מושמוש (משה)בית: 04-6985420
מלקר נטעבית: 0503514466
מלקר-שמעון נטעבית: 6985420
מראד פאניבית: 6982412
משעלי אוהדבית: 6981872
משעלי ורדבית: 6981872
משעלי מרינהבית: 6981872
נ
נבו הדרבית: 6981674
נבו יעלבית: 6981674
נבו עמוסבית: 6981674
נבו רבידבית: 6981674
ניסנוב רחלהבית: 0522678824
ס
סטוליאר איתי בית: 04-6870418
סיטלקול עדינהבית: 6985785
סיטלקול צדוקבית: 6985785
סיקיי-כ"ץ רוזליהבית: 6981569
ע
עלי גדיבית: 6985336
ענבי ג'ניבית: 04-6981762
ענבי מינהבית: 6981863
ענבי שירבית: 6981863
ע
ענבי שירנייד: 050-8310425
פ
פוריה ליטלבית: 04-6981879
פורייה דורבית: 6981879
פורייה ליטלבית: 6981879
פורייה משהבית: 6985667
פורייה רוניתבית: 6981879
פרץ הרב יעיש יחיאלבית: 04-6870431
פרץ ורדבית: 6985667
צ
צוקרמן ג`ניבית: 6981867
צוקרמן עומרבית: 0526393983
ק
קמה יובלבית: 6982032
קריספין שילתבית: 0526720782
ר
רביב שלוםבית: 6981864
רווח מורןבית: 0545236229
רון עמיבית: 6981882
רון ענתבית: 6981064
רונדברג טוביהבית: 6985847
רונדברג עידובית: 6982032
רז איילבית: 04-6981833
רז אלוןבית: 04-6981833
רז דודבית: 04-6981833
רז יפהבית: 04-6981833
רצאבי ליאתבית: 6985923
רצאבי מאורבית: 6985923
ש
שרעבי אירמהבית: 6981882
שרעבי טלי בית: 04-6981882
שרעבי תומרבית: 6981882
 

[חזרה לראש העמוד] [הדפס]
|מפת אתר|עיתון שישי בגולן|אתר של משרד החקלאות|אתר הנצחה לזכרו של אסף רז ז"ל|אתר הגולן|
אתר לקיבוץמופעל במערכת קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים, אגודות, קיבוצים וישובים
כל הזכויות שמורות לקבוצת משפוחה 2003-2015 (c)